DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA

OZÓNOVANIE

 
 

PONUKA


Vykonávame deratizáciu a dezinfekciu pre firmy, organizácie a domácnosti. Máme vyše 20 ročné skúsenosti v danej problematike. Poskytujeme plošné dezinsekcie proti komárom (ULV GENERATOR), kliešťom, muchám, blchám, mravcom, švábom, rusom, ploštici posteľnej a plošné deratizácie proti hlodavcom (myši, potkany), reguláciu počtu túlavých holubov. Garantujeme vysokú kvalitu prevedenia. Zárukou je dlhoročná prax v danej problematike.

SERVIS


Máme oprávnenie o odbornej spôsobilosti na prácu s látkami používanými pri deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii, ktoré je nevyhnutné na prácu s prípravkami používanými pri regulácii živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Prispôsobíme sa odberateľom v oblasti času aj požiadaviek. Záleží nám na prírode a životnom prostredí, a preto dávame prednosť použitiu ekologicky priateľským prostriedkom.

 

PORADÍME


Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj poradenská činnosť na prevenciu proti šíreniu a rozmnožovaniu rôzneho hmyzu, hlodavcov či nákaz. Používame ekologicky nezávadné prípravky, ktoré sa dajú aplikovať aj počas prevádzok v nemocniciach, reštauráciách, potravinárskych či iných prevádzkach. Zákazníkom sa snažíme vychádzať v ústrety, zohľadňujúc ich potreby a pohodlie. Riadime sa heslom: "Náš zákazník - náš pán."

Čo je DDD?

Je to súbor opatrení pre hygienické prostredie.

D=DERATIZÁCIA


Likvidácia hlodavcov - najmä potkanov a myší.

 
 

D = Dezinsekcia


Likvidácia hmyzu
a článkonožcov.

D = Dezinfekcia


Likvidácia choroboplodných zárodkov a nežiaducich mikroorganizmov. Vykonávame aj s ozónom.

 

Ceny

Ceny DDD prác sa určujú individuálne - po dohode s objednávateľom a na základe stupňa zamorenia a druhu hmyzu či hlodavcov.

Zľavy na DDD

• druhá objednávka - 5 % zľava

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu ?. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu


komáre chrobáky mravce hlodavce